Nikotinplåster

Sluta rök med hjälp av nikotinplåster. Nikotinplåster ger en jämn fördelning nikotin, och med hjälp av olika styrkor kan du trappa ner under veckornas gång.


Nikotinplåster

NikotinplåsterNikotinplåster kan hjälpa dig att sluta röka. När plåstret fästs på kroppen så frigörs en jämn fördelning nikotin under en längre period. Genom att trappa ner successivt så kan du bli fri från ditt beroende.

Vart du ska placera plåstret

Du sätter plåstret någonstans på din hud. Exempelvis någonstans där kläder skymmer plåstret. Sätt alltid plåstret på en ny plats för att minska irritationen på huden.

Dagsplåster eller dygnet runt-plåster?

Det finns två typer av plåster. De som varar i 16 timmar och de som varar i 24 timmar. Dessa kallas också för dagsplåster och dygnet-runt-plåster.

Dygnet-runt-plåster har du även ha på natten vilket bland annat förhindrar morgonsug. Får du svårt att sova av detta plåster så kan dagsplåster vara ett bättre alternativ.

Har du högt nikotinberoende?

Vid mycket högt nikotinberoende kan du kombinera plåstret med andra nikotinläkemedel så som tuggummi eller inhalator.

Behandlingstid, styrkor och att trappa ner

Under behandlingen av nikotinplåster så ska du trappa ner nikotinmängden. Nikotinplåster innehåller olika styrkor av nikotin. Börja därför med en nikotinnivå som passar dig och slutar med den svagaste.

Vilken styrka?

Är du storrökare kan du behöva trappa ned från den högsta styrkan på plåstret och nedåt till den svagaste.

Är du medelrökare kan du börja med medelstarka plåstret och sedan trappa ner till det svagaste plåstret.

Trappar du ner med hjälp av tre olika styrkor så kan du ha varje plåster i 3-4 veckor. Trappar du ned med hjälp a två styrkor kan du ha varje plåster i 3-8 veckor. Din behandlingsperiod bör ta slut efter max 16 veckor vilken nedtrappningsteknik du än väljer.

De olika styrkorna är 25 mg, 21 mg, 15 mg, 14 mg, 10 mg och 7 mg.

Pris

Priset varierar beroende på styrka, hur många plåster det finns i varje låda och hos vilken leverantör du köper dina plåster. En förpackning med 14 plåster kostar ungefär 300 kronor.

Biverkningar

Det kan bli en rodnad där nikotinplåstret har suttit, men detta försvinner snabbt av sig själv.

Du kan också få blåsor där plåstret har suttit. Men detta är väldigt ovanligt. Blåsor är ett tecken på en allergisk reaktion. Du kan du behöva ett annat nikotinalternativ.