Smärtstillande plåster

Det finns flera olika smärtstillande plåster. Plåster ger en lägre dos av smärtstillande under en lång tid.


Så fungerar smärtstillande plåster

Smärtstillande plåstren ger smärtlindring i en låg dos under hela dygnet. Om du har ont både natt och dag kan ett plåster därför vara väldigt effektivt.

Olika ämnen och styrkor

Olika smärtstillande plåster innehåller olika ämnen som ger olika hög grad av smärtlindring.

smärtstillande plåsterReceptbelagda plåster

Starkare plåster kan innehålla ett sorts morfin.

Detta är en bra smärtlindring för exempelvis cancersjuka patienter och för äldre med kroniska smärtor så som vid artros, reumatisk smärta och osteoporos.

Biverkningar av receptbelagda plåster

Plåstren ska inte användas på annat sätt än vad som står föreskrivet. Det finns en risk för toleransutveckling och för beroende. Men detta är ingen allvarlig biverkning för de som plåstren riktar sig emot: Äldre personer och cancersjuka personer.

Det har dock skett att unga personer har experimenterat med plåstren. Rejäl överdos kan då leda till andningsförlamning och död. Det finns dock ingen risk om man använder plåstren som det är tänkt.